איל העם

מתוך ויקימקדש

איל העם הוא איל לעולה אותו מקריב הכהן הגדול כחלק מעבודת יום הכיפורים בין קרבנות היום. קרבן זה הוא קרבן ציבור.

נאמר בויקרא (טז, ג) בענין סדר עבודת יום הכיפורים, להביא שני אילים לקרבן: האחד - מאת הכהן הגדול, והשני - מאת העם, ככתוב: 'בְּזֹאת יָבֹא אַהֲרֹן אֶל הַקֹּדֶשׁ: בְּפַר בֶּן בָּקָר לְחַטָּאת וְאַיִל לְעֹלָה... וּמֵאֵת עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל יִקַּח שְׁנֵי שְׂעִירֵי עִזִּים לְחַטָּאת וְאַיִל אֶחָד לְעֹלָה'. לעומת זאת, בבמדבר (כט, ז) שם נזכרים מוספי החגים נאמר: 'וּבֶעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי... וְהִקְרַבְתֶּם עֹלָה לה'... אַיִל אֶחָד'. יש מקום לומר, שמדובר באיל שלישי, ובהתאם לכך יביא העם שני אילים בנוסף לאיל הכהן הגדול? - או שמא האיל הנזכר בבמדבר, הוא איל העם הנזכר בויקרא, לפיכך יביא העם איל אחד בלבד? כמה אילים מביאים ביום הכיפורים? נחלקו התנאים בשאלה: האם האיל הנזכר בסדר העבודה של הכהן הגדול בפרשת אחרי מות, הוא אותו איל הנזכר בפרשת פנחס בפרשת המוספים? - דעת רבי היא, שמדובר בשתי הפרשיות באותו איל. לעומת זאת, דעת ר' אלעזר בר' שמעון שהם שני אילים שונים, ולדעתו צריך להביא שלשה אילים בעבודת יום הכיפורים[1]. הרמב"ם פסק כרבי. ולשיטה זו הקריבו שנים: אילו של כהן גדול* ואיל העם[2]. איל העם בציור נראים קרבנות יום הכיפורים וביניהם שני אילים (בציור משמאל למעלה) והם - איל כהן גדול ואיל העם וכדעת רבי. זמן הקרבתו: איל העם קרב על גבי המזבח בצאת הכהן הגדול מקדש הקדשים בתום העבודה המיוחדת ליום הכיפורים. לאחר שהחליף הכהן את בגדיו בבית הטבילה* מבגדי לבן לבגדי זהב, מקריב תחילה את 'איל כהן גדול'*, ולאחריו את 'איל העם'[3]. המקור לכך בפסוק: 'ויצא [מקודש הקדשים] ועשה את עולתו ואת עולת העם'[4]. נסכי האיל: שני עשרונים סולת, שלישית ההין* שמן ושלישית ההין יין[5].

הערות שוליים

  1. יומא ע, ב.
  2. רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים א, א.
  3. רמב"ם הלכות יום הכיפורים סוף פרק ד.
  4. ויקרא טז, כד. יומא עא, א.
  5. במדבר טו, ו. מנחות צא, ב. רמב"ם הלכות מעשה קרבנות ב, ד.