כרעיים

מתוך ויקימקדש

הכרעיים החלק התחתון ברגלי הבהמה. נאמר בתורה בקרבן עולה:

וְקִרְבּוֹ וּכְרָעָיו יִרְחַץ בַּמָּיִם

ויקרא א ט

במהלך הפשטת קרבן התמיד נאמר במשנה, כי היו חותכים את הכרעיים[1], והכהן המעלה למזבח את הקרביים היה מניח על גבם את הכרעיים[2], ורוחצם במים[3].

גם לגבי הפרים הנשרפים, דהיינו, 'פר כהן משיח' ו'פר העלם דבר של ציבור', נזכרים הכרעיים, ככתוב: "עַל-רֹאשׁוֹ וְעַל-כְּרָעָיו" (ויקרא ד, יא) לדעת חכמים בגמרא, גם בפרים אלו היו מנתחים את הבהמה וחותכים ממנה את הכרעיים,

לשרוף אותם בבית הדשן[4].

הכרעיים - הגדרה

בדברי חז"ל בתלמוד מצינו תיאור נפרד בחלקי קרבן התמיד, בין המושג 'כרעיים' לבין המושג 'רגליים', כלומר, מדובר בשני חלקים שונים ברגל. השם 'כרעיים' ניתן להם, על שם הברכיים, שבהן כורעים[5].

יש מי שאומר שהכוונה לחלק העליון של הרגל, כלומר, מפרק הברך ומעלה[6]; אולם הדעה המקובלת היא, שהמדובר בחלק התחתון של הרגל, מן הברך ועד הפרסה[7].

כך נראה מלשון הכתובים: "כאשר יציל הרועה מפי הארי שתי כרעיים [הקצה שנותר] או בדל אוזן"[8], שכן הכרעיים הן החלק האחרון ברגל. זה מה שכתוב במשנה: "חתך את הכרעיים ונתנן למי שזכה בהן"[9],

ומדובר שם, שהרגל עצמה תקועה באונקל, ומה שנותר באוויר לחיתוך אלו הכרעיים, ולכן חותך אותן. כרעי הבהמה בציור נראים הכרעיים (מסומנים בצבע סגול) והן החלק התחתון ברגל.

הערות שוליים

  1. תמיד ד, ב.
  2. שם ד, ג.
  3. רמב"ם הלכות מעשה קרבנות ו, ו.
  4. זבחים נ, א.
  5. מפרש לתמיד לא, א ד"ה ונתנו.
  6. ראב"ד לתמיד שם; תוספות יום טוב תמיד ד, ב.
  7. תפארת ישראל שם (וכך מסתבר, שהרי התיאור על חתיכת הרגליים מופיע אחרי התיאור על חתיכת הכרעיים).
  8. עמוס ג, יב.
  9. תמיד ד, ב.

שגיאת ציטוט: התג <ref> בשם "הערה1" המוגדר בתוך <references> אינו נמצא בשימוש בטקסט שלפניו.

שגיאת ציטוט: התג <ref> בשם "הערה5" המוגדר בתוך <references> אינו נמצא בשימוש בטקסט שלפניו.