קטגוריה:קרבנות בהמה

מתוך ויקימקדש

קטגוריה זו מכילה את רשימת הקרבנות הבאים מן הבהמות בלבד, ממוינת בסדר אלפביתי.

עניינה של קטגוריה זו הוא להכיל רק את הערכים והקטגוריות שהנושא שלהם הוא קרבנות בהמה בעצמם, וסוגי הבהמות מהם מביאים קרבנות.

אין להוסיף לקטגוריה זו ערכים שהנושא שלהם הוא חלקי קרבנות, כגון חזה ושוק.

כמו כן, אין להוסיף לקטגוריה זו ערכים שהנושא שלהם הוא הלכות ועבודות במקדש, אף שנוגעים במיוחד לקרבנות בהמה, כגון סמיכה.