אם ראית משהו שכדאי לתקן/לשפר באתר, מוזמן לכתוב לנו פה

קני המנורה

מתוך ויקימקדש
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

קני המנורה הם שבעת הקנים של מנורת הזהב, הנושאים בראשם את שבעת הנרות. נאמר בתורה: "ועשית מנורת זהב טהור, מקשה תעשה המנורה ירכה וקנה, גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו. וששה קנים יוצאים מצידיה, שלושה קני מנורה מצידה האחד, ושלושה קני מנורה מצידה השני"[1]. במנורה שבעה קנים. הקנה האמצעי, בהיותו קנה מרכזי נקרא בתורה גם "מנורה" סתם[2].

הקנה האמצעי

הקנה האמצעי יוצא מירך המנורה ועולה למעלה בקו ישר, עד גובה שמונה עשר טפחים[3]. בקנה האמצעי חמישה כפתורים, ארבעה גביעים ושני פרחים - מלבד פרח נוסף בירך המנורה. זה סדרם: מעל הירך והבסיס - שגובהו שלושה טפחים - עולה הקנה האמצעי שני טפחים ללא עיטורים, לאחר מכן בא טפח נוסף המעוטר בגביע וכפתור ופרח. לאחר מכן באים שני טפחים בלא עיטורים. מכאן והלאה מתחיל תחום קני המנורה, שם באים כסדר: כפתור ממנו יוצאים שני הקנים החיצוניים ביותר, טפח ריק, ושוב כפתור וממנו יוצאים שני קנים, ושוב טפח ריק, ואחריו טפח נוסף שבו כפתור וממנו יוצאים שני קנים. בתום תחום הקנים באים שני טפחים ריקים, ושלושה טפחים עליונים שבהם - שלושה גביעים וכפתור ופרח[4].

ששת הקנים

ששת הקנים יוצאים מן הקנה האמצעי, שלושה לכאן ושלושה לכאן, ונמשכים ועולים כנגד הקנה האמצעי, עד גובה שמונה עשר טפחים. בכל קנה, למעלה, שלושה גביעים וכפתור ופרח[5], ובסופם נקבע הנר.

מנורה עם קנים מעוגלים.jpg

מדיני הקנים

שבעת קני המנורה מעכבים זה את זה[6]. יש אומרים שקני המנורה היו עשויים בקו ישר כמין משולש[7]. הדבר אינו מתיישב עם הממצאים מימי בית שני, משם מתברר, שקני המנורה היו עולים בקו מעוגל[8]. מדברי הראשונים נראה שמנורה שנעשתה עם קנים חלולים[9] כשרה.

מנורה עם קנים מעוגלים מנורה עם קנים מעוגלים כפי שנמצאה בתבליט אבן בישוב 'מגדל' בצפון הכינרת. שרידים אלו נחשפו כחלק מבית כנסת קדום שנתגלה במקום, ומתוארכים לתקופה של כמאה שנה בטרם חרב הבית השני.

הערות שוליים

  1. שמות כה, לא - לב.
  2. ראה שמות כה, לד: "ובמנורה ארבעה גביעים", והכוונה היא לקנה האמצעי של המנורה.
  3. מנחות כח, ב. רמב"ם בית הבחירה ג, י.
  4. מנחות שם. רמב"ם שם. וראה שמות כה, לד - לה, שמשם למדו את חשבון הגביעים הכפתורים והפרחים בקנה האמצעי, וכמבואר באורך ברש"י שם. וראה בברייתא דמלאכת המשכן פ"י סדר שונה מעט, שלפי האמור בברייתא שם, היו שני טפחים ריקים בין הכפתורים שמהם יצאו הקנים, ולא טפח אחד, ולעומת זה לא היו שני טפחים מעל יציאת הקנים העליונה, וכבר העירו על כך מפרשי הברייתא, ר"מ איש שלום בפירוש מאיר עין, ור"ח קנייבסקי בפירוש "דעת".
  5. שמות כה, לג. רמב"ם שם ושם ה"ב.
  6. מנחות כח, א. רמב"ם כלי המקדש ג, ז.
  7. רבי אברהם בן הרמב"ם בפירושו לתורה שמות כה, לב; על סמך ציור אביו הרמב"ם בפירוש המשנה למנחות ג, ז. ובהלכות בית הבחירה פ"ג.
  8. בין ממצאים אלה: תבליט המנורה בשער טיטוס (שער הניצחון שנעשה ברומא לכבוד טיטוס ימ"ש, על נצחונו, על היהודים), שנעשה על פי המנורה המקורית שנלקחה מבית המקדש, ומטבע חשמונאית מימי מתתיהו אנטיגונוס, ועוד הרבה. וראה פירוט הממצאים במאמרו של הרב ישראל אריאל בספר 'באורך נראה אור', ובספרו "מנורת זהב טהור" פרקים ז - י.
  9. רמב"ם בית הבחירה ג, ד; ראב"ע בפי' הארוך, שמות כה, לב.