תור

מתוך ויקימקדש

תור הוא אחד משני מיני עוף שניתן להביא מהם קרבנות. המין השני הוא יונה.

דיני קרבן מן התורים

כל הקרבנות הבאים מן העוף באים לכתחילה בין מן התורים ובין מבני יונה.

הבדל יש בין תורים לבני יונה בעניין גיל העוף: בעוד שבני יונה כשרים עד שיצהיבו, תורים אינם כשרים אלא אחרי שהצהיבו, שכן מלשון התורה, 'תור' לעומת 'בן יונה' משתמע שתור הקרב צריך להיות גדול, ובן יונה צריך להיות קטן[1]

בשלב תחילת הציהוב, תור פסול משום שעדיין אינו נחשב גדול, לעומת בן יונה, שאמנם גם הוא פסול בשלב זה, אך דווקא מחמת שגדול הוא מדי.

זיהוי התור

הערות שוליים

  1. חולין כב ב.
שגיאת ציטוט: התג <ref> בשם "הערה1" המוגדר בתוך <references> אינו נמצא בשימוש בטקסט שלפניו.