איפה

מתוך ויקימקדש

איפה: עיין 'עשירית האיפה' – מידת היבש למנחות במקדש.