אם ראית משהו שכדאי לתקן/לשפר באתר, מוזמן לכתוב לנו פה

בימה של עץ

מתוך ויקימקדש
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בימה של עץ: במה של עץ הוקמה במקדש בחג הסוכות לצורך מעמד 'הקהל'. מעמד 'הקהל'* התקיים ברוב עם בחצרות המקדש בסיום שנת השמיטה.

כהכנה למעמד הגדול הוקמה בעזרת נשים* במת עץ גבוהה, כדי שקהל הנאספים יוכל לראות את המלך הקורא בתורה, ולשמוע את הקריאה, ככתוב: 'תקרא את התורה הזאת כנגד כל ישראל באוזניהם'[1].

וכך מתואר במשנה: 'פרשת המלך כיצד? מוצאי יום טוב ראשון של חג... עושים לו בימה של עץ בעזרה והוא יושב עליה'[2]. המקור להקמת בימה של עץ לקוח מן המעמד שהתקיים במקדש בימי עזרא הסופר, אשר קרא בספר התורה בחצרות ה', שם נאמר: 'ויעמד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לו לדבר'. לאור האמור מצינו דעה, שבמה זו הוקמה בהר הבית דווקא, ושם נערך מעמד 'הקהל', שכן, כך נהגו בימי עזרא, שם נאמר: 'ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים', ו'רחוב' זה ענינו רחבת הר הבית[3]. עם זאת נפסק להלכה: 'מביאים במה גדולה, ושל עץ היתה, ומעמידים אותה באמצע עזרת נשים'[4]. יש מן האחרונים האומרים שעל הבמה הקימו סוכה כמתבקש בחג הסוכות[5].

בימה של עץ בעזרת נשים בציור נראית הקמת בימה בעזרת נשים לקראת מעמד הקהל. יש דעה, שמעל בימת העץ הכינו סוכה לחג ולצל.

הערות שוליים

  1. דברים לא, יא.
  2. משנה סוטה ז, ח.
  3. תוספתא סוטה ז, יב.
  4. רמב"ם חגיגה ג, ד. ראה ערך 'הקהל' שם מובא, שפעמים קיימו את המעמד בהר הבית ואף בירושלים, זאת, בהתאם למספר המשתתפים.
  5. אמנם הקמת הסוכה מעל הבמה לא הוזכרה במשנה וברמב"ם, אך מדברי נחמיה עולה שהוקמו סוכות בהר הבית, שנאמר: 'בחצרות בית האלהים וברחוב שער המים הוקמו סוכות' (נחמיה ח, טז). מסתבר, שכיון שהמעמד התמשך שעות אחדות ובשמש הקופחת, שהכינו סוכה עבור המלך והעומדים על הבימה.