אם ראית משהו שכדאי לתקן/לשפר באתר, מוזמן לכתוב לנו פה

עמודים

מתוך ויקימקדש
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

עמודים: עמודי המשכן והחצר. להעמדת המשכן והאוהל על חלקיו השונים, קבעה התורה מספר עמודים עשויים עצי שיטים, ומצופים זהב או כסף, המקיפים את אהל המשכן והחצר. מספר העמודים מגיע לששים ותשע, ובראשיהם ווים כמפורט להלן[1]. עמודי הפרוכת: הפרוכת* המבדילה בין הקדש* ובין קדש הקדשים* היתה נשענת על ארבעה עמודי שיטים המצופים בזהב, ונתונים על אדנים* מכסף[2]. עמודי מסך פתח האהל*: המסך שבפתח האוהל היה מוחזק על ידי חמישה עמודי שיטים המצופים בזהב, ונתונים על אדנים מנחושת[3]. עמודי החצר: בחצר המשכן היו עשרים עמודים בצפון ועשרים בדרום ועשרה במערב, ועליהם קלעים* התוחמים את החצר. בצד המזרחי היו שלושה עמודים בכל אחד מצידי פתח החצר שלושה מימינו ושלושה משמאלו[4]. עמודי מסך פתח החצר*: המסך שבפתח החצר היה מוחזק על ידי ארבעה עמודים. לכל עמודי החצר היו חישוקים* מכסף, והיו נתונים בתוך אדנים מנחושת[5]. עמודי החצר היו מחוזקים מול הרוחות בעזרת מיתרים ויתדות. עמודי המשכן והחצר בתמונה נראה המשכן וסביבו החצר סביב. היריעות נמתחות על עמודים מחושקים כסף, ומוחזקות בעזרת יתידות נחושת. בחזית נראה מסך שער החצר הנשען על ארבעה עמודים וראשיהם כסף. נושאי העמודים במדבר: נשיאת העמודים במדבר ממקום למקום היתה מוטלת על בני מררי, ככתוב: "ופקודת משמרת בני מררי – קרשי המשכן ובריחיו ועמודיו ואדניו... ועמודי החצר סביב..."[6]. מן המדרש עמודי המשכן - להשראת שכינה בישראל "שלשה דברים שמע משה מפי הגבורה ונבהל ונרתע לאחוריו. בשעה שאמר לו [הקב"ה]: 'ועשו לי מקדש' (שמות כה: ח), אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם! 'הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך' - ואתה אמרת – 'ועשו לי מקדש'?! אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה! לא כמו שאתה סבור, אלא עשרים קרש בצפון ועשרים קרש בדרום, ושמונה במערב - ואני יורד ומצמצם שכינתי ביניכם למטה, ככתוב: 'ונועדתי לך שם'". (פסיקתא דרב כהנא פיסקא ב - כי תשא).

הערות שוליים

  1. ראה ערך 'ווי העמודים'.
  2. שמות כו, לב; לו, לו.
  3. שם כו, לב; לו, לח.
  4. שם כז, ט - טו; לח, י - טו.
  5. שם כז, יז; לח, יז.
  6. במדבר ג, לו - לז.