רחל

מתוך ויקימקדש
רחל במרעה בתמונה נראית רחל בת שנתיים מניקה גדי בימיו הראשונים

רחל כבשה נקבה בשנתה השניה, הקרבה כקרבן שלמים.

במשפחת הכבשים ישנם שני זוגות: כבש וכבשה, איל ורחל. הרחל היא כבשה בוגרת בשנתה השניה. רחל, אינה קרבה בשאר הקרבנות הקרבים על גבי המזבח, אלא כקרבן שלמים.

הקרבנות שיכולים לבוא מרחלים

רחלה היא כבשה בוגרת, משמלאו לה שנה ושלושים ואחד יום עד סוף שנה שניה[1]. הלכה היא, שאינה קרבה אלא כשלמים בנדר ובנדבה, כגון שלמי ביכורים, שלמי חגיגה, שלמי שמחה, חגיגת ארבעה עשר, שלמי הגר וקרבן תודה. רחלה אינה קרבה לעולה מפני שאין עולה באה אלא מן הזכרים[2]. כמו כן, אינה קרבה כחטאת יחיד מפני שחטאת יחיד באה רק מכבשה בשנתה הראשונה.

נסכי קרבן הבא מרחלה

נסכי איל, שהוא בן שנתיים, מרובים מנסכי כבש, לא כן נסכי רחל אינם מרובים, אלא מידתם כנסכי הכבש: עשרון סולת בלול ברביעית ההין שמן ויין רביעית ההין[3].

בכור

בדיני בכורות נאמר: רחל שילדה כמין עז זכר, ועז שילדה כמין רחל זכר, פטור הוולד מן הבכורה, עד שיהיה בצורתו כאמו, כלומר, צורת כבש[4].

הערות שוליים

  1. מנחות צא, ב ברש"י כת"י ד"ה רחלה; רע"ב ותפארת ישראל מנחות יג, ז.
  2. ויקרא א, ג; רמב"ם מעשה הקרבנות א, ה.
  3. מנחות צא, ב; רמב"ם מעשה הקרבנות ב, ד.
  4. בכורות טז, ב; רמב"ם בכורות ב, ו.